Valentina Lacmanović

    Valentina Lacmanović rođena je u Šibeniku, francuska je državljanka, a boravi u Nizozemskoj.  Studirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te glumu na Akademiji dramskih umjetnosti u Parizu. U Francuskoj dolazi u dodir s arapsko-berberskim plesovima koje studira u Francuskoj (Pariz) i Španjolskoj. U Indiji se obučila za Rajastanski ples i  glazbu, a u Barceloni je provela šest godina radeći kao plesačica-koreografkinja-profesorica. Od 2004. godine uže joj je područje rada ples transa s dervish tehnikom. Godine 2007. osmislila je  multumedijalni projekt  „Shedervish“ kojega predstavlja široj publici.
    Više o Valentininom plesnom izričaju na http://www.myspace.com/valentinalacman
    Valentina će voditi dvije radionice: Indian fusion/ radionica indijskoga plesa koja je namijenjena uzrastu od 13 godina te Kreativnost kroz vrtnju za dob od 18 godina na dalje.