Nikola Faller

    Nikola Faller je zvršio Umjetničku akademiju te je magistrirao na odjelu kiparstva. Radio je kao profesor likovne kulture. Umjetnički je voditelj Udruge „Slama“ te osnivač Land Art Festivala „Slama“. Izlaže u zemlji i inozemstvu.
    Više o „Slami“ na www.slama.hr
    Nikola će voditi kiparsku radionicu Izrada skulptura od soli i slame koja je namijenjena uzrastu od 10 godina nadalje.

    © 2004 - 2019 Udruga za rad s mladima Breza