Dajana Ososlija

    Dajana Ososlija završila je Školu za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti, smjer slikarski dizajn. Upisala je Akademiju primijenjenih umjetnosti. O sebi kaže: „Znatiželjna sam, komunikativna osoba koja je želi steći nova iskustva,naučiti nešto novo kroz ostale kreativne radionice.Volim rad sa djecom, te svoje stečeno znanje i ljubav prema likovnom stvaranju željela bi prenijeti maštovitoj djeci kojoj treba poticaja da oslobode i pokažu svoju kreativnost kroz boje, jer mislim da u svakom djetetu čuči mali kretivac“.
    Dajana će voditi radionicu Tijela čokačke provinijencije/oslikavanje tijela (body art) namijenjenu uzrastu od 14 godina na dalje.

    © 2004 - 2019 Udruga za rad s mladima Breza