Monika Jurić

    Monika Jurić studentica je likovne pedagogije na Akademiji Primjenjenih Umjetnosti u Rijeci. Aktivno je sudjelovala u brojnim radionicama: grafike, interaktivnog dizajna, animiranog filma i vune. Svoje radove izlagala je u Rijeci, Opatiji, i Zagrebu.
    Monika će voditi radionicu Tko živi u vodi

    © 2004 - 2019 Udruga za rad s mladima Breza