Udruga Gloria Maris

    Udruga Gloria Maris postavila je u Tvrđi, kod Vodenih vrata, stalnu izložbu školjaka i ostalog vodenog svijeta. Jedinstvene zbirke Udruga koristi u radu s djecom i mladima, na edukativnim i kreativnim radionicama. Na radionici „Uspavanka za rijeke“  ćemo na kreativan način uobličiti mnoštvo lijepih misli i osjećaja te ih na drvenim oblutcima poslati niz Dravu, svim vodama svijeta...
    www.gloria-maris.hr

    © 2004 - 2019 Udruga za rad s mladima Breza