Goran Guksić

    Goran je rođen 23.01.1987. u Osijeku. Završio je Opću gimnaziju u Osijeku i nakon toga upisao Povijest Umjetnosti u Zadru, međutim odustao je nakon prve godine jer ga je ljubav prema kazalištu više privlačila.  Upisao je studij Glume i Lutkarstva na Umjetničkoj Akademiji u Osijeku i nakon završene tri godine uputio se u Rijeku kako bi radio u Gradskom Kazalištu Lutkaka, Rijeka. Ove godine je upisao studij glume na East15 Acting School u Londonu i sada čeka povoljni trenutak da se zaputi u svijet ganjati svoje snove. Iako se okušao i u glumačkom i u lutkarskom kazalištu, najviše voli onaj dio rada na predstavi u kojem se bavi fizičkim predispozicijama lika na kojem radi - ipak se deset godina bavljenja plesom i pokretom mora negdje vidjeti. Goran će voditi radionicu Likovi iz „našeg“svijeta

    © 2004 - 2019 Udruga za rad s mladima Breza