Igor Miklavčić i izviđači Udruge izviđača „Slavonski hrast“

    Rođen sam kao mali i otad sam stalno u izviđačima, cijeli svoj život. Tako da znam vezati čvorove, zapaliti vatru bez šibica, podići šator, živjeti u prirodi. Volim i fiziku, pa sam spojio te dvije ljubavi u ovoj radionici gdje bismo zajedno napravili veliki sunčani sat.

    Udruga izviđača "Slavonski hrast" Osijek djeluje punih 16 godina, kao pravni slijednik ranijeg Saveza izviđača općine Osijek, okupljajući djecu i mladež, surađujući s lokalnom zajednicom, pružajući mladima edukaciju o provođenju kvalitetnog i zdravog života u prirodi, afirmirajući timski rad i volonterstvo. Članstvo Udruge u Savezu izviđača Hrvatske, kao krovnoj organizaciji izviđača u RH (partner NVM-a) i Svjetskom skautskom pokretu (WOSM – partner UNICEF-a) stvara pretpostavke i omogućava ozbiljan pristup u provođenju programa, radu s mladima i obučavanje i osposobljavanje voditelja po međunarodnoj woodbage instruktorskoj licenci.

    Udruga je za svoje aktivnosti i doprinos članova u Domovinskom ratu dobila 1997. godine POVELJU ZAHVALNOSTI OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE.

    Cilj udruge je da okupljanjem djece i mladeži pridonosi njihovom razvoju na dostizanju punih fizičkih, umnih, društvenih i duhovnih potencijala, kao pojedinaca, odgovornih građana i članova lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice. Aktivnosti koje ostvaruje Udruga promiču razvoj temeljnih načela izviđačkog pokreta među mladim ljudima.

    © 2004 - 2019 Udruga za rad s mladima Breza