Udruga Centar za sinergiju digitalnih i vizualnih umjetnosti

    CSDVU kroz svoje djelovanje razvija, ohrabruje i pomaže u kontinuiranoj primjeni i prenošenju znanja kroz suvremenu umjetnost i neformalno obrazovanje. Na čelu sa Majom Genc Kalogjera vodit će radionicu: Mali roboti

    © 2004 - 2019 Udruga za rad s mladima Breza