Ruben Zahra

    Soundscapes je organizacija s Malte koja se bavi modernim izričajima i muzičkom naslijeđem. Organizacija razvija kulturne programa namijenjene školama i djeci u svrhu poticanja svijesti o modernoj i tradicionalnoj glazbi među najmlađima. Programi uključuju radionice izrade instrumenta, upoznavanje s tradicionalnim malteškim pripovijetkama i recitacijama, angažiranje kompozitora za izradu novih uradaka za djecu, publikacije, CD-e i razne vrste nastupa. Organizacija „Soundscapes“ također je aktivan sudionik mreže međunarodnih festivala. Produkcije i događanja u organizaciji „Soundscapes“-a prikazani su diljem cijele Europe te također u Egiptu, Tunisu, Indiji i Hong Kongu.

    © 2004 - 2019 Udruga za rad s mladima Breza