Elena Drašković

    Shiatsu praktičarka, hobi - ručni rad: šivanje, pletenje, kukičanje, tkanje, slikanje na svili, izrada jednostavnog namještaja, poljoprivreda, pčelarstvo...

    © 2004 - 2019 Udruga za rad s mladima Breza