Ana Lauš, Irina Oršolić/DRAMOPLOV

    Ana Lauš magistrirala je primarno obrazovanje na Učiteljskom fakultetu u Osijeku. Sudjelovala je na Međunarodnom festivalu studentskog kazališta i multimedije Test!. Godine 2009. sudjeluje u Zemlji bez granica – Sanjam. Njezini su interesi dramska pedagogija, medijska kultura i grafički dizajn.
    Irina Oršolić diplomirala je na Učiteljskom fakultetu u Osijeku. Godine 2009. godine osniva i djeluje u kreativno radnoj skupini Dje.V.E. ( Djevojke vode evidenciju ). Sudjeluje na Zemlji bez granica – Sanjam kao voditeljica radionice. Njezini interesi su dramska umjetnost i fotografija.

    © 2004 - 2019 Udruga za rad s mladima Breza