Nikola Faller/SKULPTURE OD PIJESKA

    Nikola Faller rođen je u Osijeku. Studirao je kiparstvo u klasi prof. Vladimira Komada i prof. Željke Momirov na ALU u Beogradu. Nekoliko godina radi kao profesor likovne kulture na Školi za primijenjenu umjetnost i dizajn i kratko kao vanjski stručni suradnik za lijevanje na Umjetničkoj Akademiji u Osijeku. Godine 2006. osniva kiparsku koloniju SLAMA koja ubrzo prerasta u međunarodni SLAMA - Land art festival, te od tada gostuje na nizu manifestacija i festivala u Slovačkoj, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Njemačkoj, Italiji i Turskoj. Pored land arta i ekološki osviještene skulpture bavi se crtežom, ilustracijom i performansom.

    © 2004 - 2019 Udruga za rad s mladima Breza