OŠ Frana Krste Frankopana/VULKANSKI GLAS ZA ZEMLJIN SPAS

    Vlatka Benki Brkić radi kao učiteljica razredne nastave 15 godina u OŠ F. K. Frankopana. Aktivno se uključuje u Zemlju bez granica unazad 5 godina. Andrea Plavšić knjižnjičarka je u istoj školi. Kreativna je i pozitivna osoba, pokretač raznih događanja u školi. Jadranka Oberman Sebenji psihologinja je u OŠ F. K. Frankopan. Uvijek se rado uključuje u igre s djecom. Nasmijana i vedra te rado viđena u svim školskim projektima. Julijana Mađarić vjeroučiteljica iz iste škole, dobri je duh škole, uvijek raspoložena i vedra. Ove godine šije i veze na EKO vrećicama. Božana Patković učiteljica je u OŠ F. K. Frankopana koja osvaja svojim osmijehom i pristupom. Sa veseljem radi s djecom i za djecu. Sandra Marijanović nastavnica je  likovne kulture u istoj školi. Uvijek je puna ideja koje jedva čeka podijeliti s djecom koja će se uključiti u radionicu. Danijela Pendić, samostalna umjetnica, čarobnjak od kista i boje,  kreativna i svestrana.
    Sve spomenute vesele se radu sa djecom i doprinosu u Disanju Zemlje.

    © 2004 - 2019 Udruga za rad s mladima Breza