Josipa Glavurdić/EARTH DANCE

    Josipa Glavurdić  smatra da je ples jako važan. Potreba za kretanjem urođena je potreba svakog čovjeka. Od davnina ljudi ples koriste kao način izražavanja i opuštanja emocija. Naglasak u njenom radu s djecom je na razvoju dječje mašte i kreativnosti kroz igru, ples i slobodu izražavanja.

    © 2004 - 2019 Udruga za rad s mladima Breza