Udruga Siraba/AFRIKAN (O)DAGOU

    Udruga Siraba, čije ime na jednom od jezika Burkine Faso znači 'velika cesta', postoji već  više od deset godina, a službeno je priznata 2001. godine. Sjedište se nalazi u gradu Bobo-Dioulassou, od čijih  je vlasti dobila na korištenje teren od 5000 m2, a troškove  korištenja djelomično je subvencionirala i talijanska organizacija O.N.G. ManiTese. Na tom području izgrađen je i Centar za umjetničko i obrtničko obrazovanje „Désiré Somé“.Udruga ima za cilj provoditi projekte iz područja socijalnog razvoja, promicanje interkulturalizma kroz susrete razmjene te umjetničko i obrtničko obrazovanje. Udruga Siraba se sastoji od dvije glumačke družine, Kazališnog ansambla Badenya i Kazališta radionice Sanyona, Glazbene skupine Siraba te plesne družine. Voditelji su članovi umjetničke skupine Siraba iz Burkine Faso, Olivier Dombesseour i Alani Abdoussamadou.

    © 2004 - 2019 Udruga za rad s mladima Breza