Ana Popović/ SLUŠAJ KAKO ZEMLJA SVIRA

    Ana je završila Prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Osijeku, Srednju glazbenu školu Franje Kuhača u Osijeku (glazbenik-teoretičar) i srednju glazbenu školu Vatroslava Lisinskog u Zagrebu (glazbenik-trombonist). Diplomirala je muzikologiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a trenutno završava trombon na Umjetničkoj akademiji u Pečuhu. Pedagoškim radom bavi se 6 godina. Aktivan je glazbenik: svira u bendu, povremeno surađuje s Puhačkim orkestrom DVD-a Valpovo, nastupa kao solist, a u slobodno vrijeme trenira judo.

    © 2004 - 2019 Udruga za rad s mladima Breza