BOJANA MUAČEVIĆ GAL (Centar kulture tijela GEA)    Bojana je magistrica kineziologije i već 23 godine radi u rekreaciji. Kasnije se educirala u području Egoscue Metode – terapije pokretom za uklanjanje bolova i krivih držanja. Bojana je složila zanimljiv mix Sweat&Stretcha koji će pokazati u Sportskoj muvari.

    © 2004 - 2019 Udruga za rad s mladima Breza