MONIKA ŠMIT I DV OSIJEK    Monika Šmit je naša Brezašica, trenutno teta vrtičarka, koja si je dala truda i okupila sve vrtiće grada Osijeka kako bi vam pripremi ogromni, zabavni, maštoviti i kreativni dječji grad Essekerić koji se sastoji od 6 različitih igraonica.

    © 2004 - 2019 Udruga za rad s mladima Breza