MATEJ IŽAKOVIĆ    Matej je profesor likovne kulture i umjetnik koji će ove godine održati radionicu Svjetleća slikovnica gdje će se na zanimljiv i kreativan način izrađivati slikovnice. Osim toga, Matej nam pomaže u koordinaciji završne umjetničke izložbe Kult-ura u parku.

    © 2004 - 2019 Udruga za rad s mladima Breza