DEJAN FAJFER

    Dejan je završio Internacionalnu školu humora u Beču te ima dugogodišnje glumačko iskustvo na cesti i u kazalištu. Trenutno radi kao klaun i regionalni kordinator za klaune u Pečuhu, a za vas će održati Klaunsku školicu.

    © 2004 - 2019 Udruga za rad s mladima Breza