Nikola Faller

    Nikola Faller  kiparstvo je studirao u Beogradu. Radio je kao profesor likovne kulture. Umjetnički je dvoditelj Udruge „Slama“ te osnivač Land Art Festivala „Slama“. Izlaže u zemlji i inozemstvu.
    Više o „Slami“ na www.slama.hr
    Nikola će voditi radionicu: Eko etno kuća maloga zube