Tomislav Kozarčanin

    Tomislav Kozarčanin diplomirani je novinar koji se više od deset godina bavi žongliranjem. Rodom je iz Samobora. Pohađao je radionice vezane za žongliranje, teatar i cirkus kod predavača/žonglera poznatih na svjetskoj razini (Australija, Engleska, Argentina,Nizozemska, Njemačka, Francuska, SAD...). Više o  njemu na www.tontorino.com
    Tomislav će voditi radionicu: Žonglerancije i zafrkancije