Lucija Mikas

    Diplomirani plesač suvremenog plesa na plesnoj akademiji “balance 1“ u Berlinu. Koreograf. Plesni pedagog.  Lucija će voditi radionicu: Zubin- hip hop
    Sadržaj radionice su zagrijavanje, rastezanje, osnovni koraci hip hop-a, male kombinacije te dvije koreografije koje će se prikazati zadnji dan u sklopu projekta “Zemlja bez granica“