TIHANA LUJEV (GD Osijek – Žito)    Tihana je trenerica gimnastike u Gimnastičkom društvu Osijek-Žito. Na pitanje zašto voli trenerski posao, spremno odgovara: Rad s djecom je uvijek zanimljiv, ali i odgovoran posao koji me potiče da im kroz igru i sport usadim ljubav prema zdravom načinu života, ljubav prema gimnastičkom pokretu i pomognem im u njihovom odrastanju u odgovorne i zadovoljne mlade osobe. S Tihanom i ostalim trenerima GD Osijek-Žita moći ćete vježbati u Sportskoj muvari.