JELENA STEFANOVIĆ (VCO)    Jelena Stefanović suradnica je na programu Razvoj civilnog društva i demokracije Volonterskog centra Osijek, a zajedno sa svojim kolegicama iz Centra okupit će umirovljenike grada Osijeka za događanje pod nazivom Zeleni Caffe za golden ages.