UDRUGA KULT-AKT



    KultAkt je neprofitna organizacija osnovana u veljači 2016. godine, no u svom kratkom postojanju bilježi veći broj suradnji i projekata. Usmjeravaju svoje aktivnosti realizaciji vizije koja glasi: „kultura kao potreba svakog čovjeka“. Ana-Marija, članica je Izvršnog odbora Udruge KultAkt i voditeljica Odbora suradnji. Studentica kulturalnog menadžmenta, Odsjeka za kulturu i kreativnu industriju na Akademiji za umjetnost i kulturu. Ove godine pripremila je Multi-kulti piknik.