VLATKA BENKI BRKIĆ (OŠ F.K. FRANKOPANA)    Vlatka je skupila cijelu ekipu svojih školskih kolegica: Jadranku Oberman Sebenji, Božanu Patković, Mirku Lončar, Anu Mrđanović, Sandru Marijanović, Julijanu Mađerić i Anu Petrović, a cure će vam pokazati školsku predstavu Priča o gradu te će održati zanimljivi povijesnu radionicu Povijesna stvaraonica.