ALEKSANDRA COLNARIĆ    Rođena 1966. u Osijeku gdje je i diplomirala na Pedagoškom fakultetu na Odsjeku za predškolski odgoj s diplomskom radnjom „Kazalište lutaka i dječje likovno stvaralaštvo“. Još kao dijete nastupa na sceni kao članica Baletnog studija Dječjeg kazališta u Osijeku. Od 1988. radi kao honorarni suradnik u novogodišnjem programu Čarobni kakao. Honorarno je surađivala 1989. u predstavi Dugonja, Trbonja i Vidonja. Pripravnički staž započinje 1990. sudjelovanjem u pedstavi Ružno pače, a zatim u predstavama Heidi, Super-Tigrić te Šuma Striborova. Nakon primitka u stalni radni odnos sudjeluje u gotovo svim redovnim predstavama kao i prigodnim programima dosadašnjeg repertoara. Djevojčica sa žigicama, Kresivo, Ivica i Marica, Cvrčak, Božji tucak; Dugonja, Trbonja i Vidonja. Osobito je ponosna na monodramu Lažeš Melita i Anica i Danica-male forme za predškolce, kasnije prevedene na njemački, s kojima je gostovala u Beču i Pforzheimu. Sudjeluje u radu Početnice-plesne igraonice i produžne ruke Baletnog studija koja je pokrenuta prije tri godine, a uspješno djeluje i danas.